לתרומה
חפש
זכויות ושירותים לחולי סרטן
חוזרי משרד הבריאות

חוזרי משרד הבריאות

עוד בנושא

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות

נושא תאריך פרסום חוזר מס'
פרסום מוצרי רפואה ובריאות באמצעות אנשי צוות רפואי 15/12/11 29/11
הגנת המטופל מקרינה מייננת בחשיפה רפואית 15/11/11 27/11

 

 

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים

נושא תאריך פרסום חוזר מס'
תהליכי אישור מקדימים לביצוע בדיקות 29/4/14 2/14
חולים במלכוד 13/10/13 6/2013

תשובות לפניות בכתב של מבוטחים

בכל פניה בכתב של מבוטח לקופת החולים שלו, אם במכתב ואם בדואר אלקטרוני, הוא זכאי לקבל את התשובה בכתב באופן מנומק וברור, במיוחד כשהפניה הייתה בנושא אי קבלת שירות או  דחייה מלאה או חלקית של בקשה כלשהי של המבוטח.

20/12/11 15/11
מתן שירותים שאינם בסל למבוטחי הקופה 10/5/10 6/10

 

חוזר מנהל הרפואה

נושא תאריך פרסום חוזר מס'
ייפוי כוח משולב לפי חוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות 4/5/15 8/2015

פורום יעוץ מיני לחולי סרטן
פורומים מקצועיים למתמודדים עם סרטן
קרא עוד