לתרומה
חפש
גורמי סיכון
אסבסט

אסבסט - מידע כללי

עוד בנושא

זה זמן רב ידוע שהאסבסט הינו חומר מסרטן. סקרים אפידמיולוגיים, בעיקר בקבוצות של אוכלוסיית העובדים, הוכיחו שחשיפה לאסבסט קשורה במחלת האסבסטוזיס, בסרטן ברונכיאלי ובסרטן קשה במיוחד המזוטליומה.

 

האסבסט הוא שם מסחרי של קבוצת סיליקטים סיביים אשר מופיעים בצורה טבעית במחצבים ברחבי העולם. על בסיס שוני מינרלוגי מבחינים בשתי קבוצות: סרפנטינים (Chrysotile) ואמפיבולים (Arnosite, Crocidolite).

 

כ-95% מסה"כ האסבסט בעולם הינו מסוג Chrysotile או אסבסט לבן.

סיבי האסבסט האמפיבולי שונים מהסיבים הקריסוטיליים בכך שהם מאד ישרים ודמויי מחטים עם נטייה להתפזר באוויר.

 

שימושים

עקב תכונותיו המצוינות של האסבסט, כמו עמידות בפני אש וחום, בפני חומרים קורוזיביים, בפני לחץ מכני רב, מוליכות חשמלית נמוכה ביותר ותכונות נוספות, נפוצו מאד שימושיו של האסבסט מאז 1900 ועד ימינו. תפוקת השיא הגיעה ב-1979 לכמעט 5 מליון טון לשנה. כיום ידועים כמעט 3000 שימושים שונים לאסבסט. כמות האסבסט בשימושים אלה יכולה להשתנות מ-1 עד 100% בהתאם למטרת השימוש. הירידה בצריכת האסבסט בארה"ב החלה לאחר 1984 כאשר ה-EPA

(Environmental Protection Agency) הודיע על חקיקה לאיסור השימוש באסבסט ובמוצריו.

 

הבעיות הכרוכות באסבסט

זה זמן רב ידוע שהאסבסט הינו חומר מסרטן בבני אדם. סקרים אפידמיולוגיים, בעיקר בקבוצות של אוכלוסיית העובדים, הוכיחו שחשיפה לכל סוגי האסבסט קשורה במחלת האסבסטוזיס, בסרטן ברונכיאלי ובסרטן קשה במיוחד, מזוטליומה.

עובדה נוספת, מוכחת היטב, היא שעישון סיגריות מעלה מאד את הסיכון לחלות במחלות הנגרמות על ידי אסבסט. סיבי האסבסט יכולים לחדור לגוף האדם הן דרך הנשימה והן דרך מערכת העיכול.

הנזק הבריאותי נגרם רק כשהאדם שואף אל ריאותיו את סיבי האסבסט המרחפים באוויר והם בעלי קוטר קטן מ-3 מיקרון וארוכים יותר מ-5 מיקרון. סיבים כאלה נמצאים באוויר של מקומות עבודה שבהם משתמשים באסבסט כחומר גלם או בידוד תרמי או במבני ציבור מסוימים שבהם נעשה שימוש בעבר בהתזת אסבסט גולמי על גבי תקרות (מבטון או מפלדה) או על קירות לצורכי בידוד אקוסטי או כהגנה מפני שריפות. האסבסט המותז או האסבסט שבחומר הבידוד של צנרת תעשייתית - הינו אסבסט "פריך".

 

"פריך" פירושו שהחומר יכול להתפורר במגע יד קל ועל ידי כך לשחרר סיבים לאוויר. דוגמא ידועה של אסבסט מותז "פריך" היא התחנה המרכזית החדשה, אשר בנייתה החלה בתחילת שנות ה-60 כאשר לא ידעו על ההשפעות המזיקות של האסבסט והשימוש בו היה נרחב ומותר. האסבסט בתחנה המרכזית החדשה, שבנייתה הושלמה לאחרונה, הוסר מהמבנה על פי דרישת המשרד לאיכות הסביבה. שימוש זה נאסר בעולם וגם בישראל ב-1978. בישראל, כל נושא האסבסט מטופל במסגרת "תקנות הבטיחות בעבודה". התקן לחשיפה תעסוקתית לכל סוגי האסבסט הינו 0.2 סיבים לסמ"ק אוויר (ל-8 שעות). מתוקף התקנות פועלת ועדה טכנית ארצית לאסבסט ואבק מזיק אשר קבעה ערך מנחה לחשיפה סביבתית של 1400 סיבים למטר מעוקב אוויר.

 

התקנות קובעות את כל האיסורים וכל ההיתרים הקשורים לעבודה באסבסט ואבק מזיק. בין היתר קובעות התקנות את רשימת המוצרים המכילים אסבסט המותרים לשימוש.

 

מוצרים העשויים אסבסט צמנט

אסבסט צמנט הוא תערובת המכילה עד 10% אסבסט טבעי. אסבסט צמנט משמש בעיקר ליצור חומרי בנייה כגון: לוחות שטוחים או גליים המשמשים לקירות חיצוניים או גגות במבני תעשיה, במבני חקלאות ובמבני מגורים. אסבסט צמנט משמש גם לייצור מכלי מים (מגדלי מים) מרזבים, צינורות שפכים, רעפים ארובות ועוד.

 

מוצרי אסבסט צמנט אלה, מותרים לשימוש, ולפי המידע הקיים כיום אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב תקין, ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש, וכל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר.

 

בעבר יוצרו מאסבסט צמנט גם עציצים ואדניות. כיום אסור הייצור, הייבוא והשיווק של אדניות, עציצים ומוצרי נוי העשויים אסבסט צמנט, וזאת מטעמים של פעילות מונעת וזהירות. אין חובה להרחיק מן הבית מוצרים אלה אם הם במצב תקין ואינם מתפוררים. מומלץ לצבוע אותם בצבע פלסטי או בצבעי שמן. יש להימנע מפעולות של שיוף, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשחזה במוצרים אלה ובכל המוצרים המכילים אסבסט צמנט, כיוון שפעולות אלה גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר.

 

תנאים לשיווק אסבסט

מוצרי אסבסט חייבים להיות ארוזים ועל האריזה יש חובת סימון בנוסח הבא:

זהירות - אבק מזיק! המנע מיצירת אבק! שאיבת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאותי חמור!

 

סימון מוצרי אסבסט

על המוצר חובה לסמן בהטבעה:

זהירות מכיל אסבסט! עבודה עם החומר עלולה לגרום אבק מזיק לבריאות!".

 

מהם המוצרים או הפעולות עם אסבסט האסורים/מותרים, לפי החוק?

נושא האסבסט מטופל בארץ במסגרת תקנות הבטיחות בעבודה, המשותפות למשרד העבודה ולמשרד לאיכות הסביבה.

איסור השימוש באסבסט

לא ייצר אדם אסבסט, לא ייבאו, לא ישווקו, ולא ישתמש בו בפעולה מפעולות אלה: התזה, ריסוס, מריחה, בידוד, ציפוי או תהליך דומה אחר:

 

1. ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רשיון תקף לפי כל דין.

 

2. סינון גזים ואוויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל 340 מעלות צלזיוס.

 

3. ליטוש והשחזה, חידוש התאמה והרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב מנועי ומכונות שאישרה לכך הוועדה הטכנית.

 

איסור ייצור ושימוש

1. לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים, וכן מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט, זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.(של תקנות הבטיחות בעבודה).

 

2. לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.

 

3. לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3% בתהליך של ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.

 

4. לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק אסבסט מסוג קרוסידולייט (אסבסט כחול) ומסוג אמוסייט (אסבסט חום), ולא ישתמש בהם;

 

5. לא יבצע אדם עבודת בנייה באסבסט אלא באישור הועדה הטכנית.

 

התוספת השלישית (תקנה 29 א')

רשימת מוצרי אסבסט המותרים לייצור, יבוא, שיווק ושימוש:

1. מוצרי אסבסט צמנט בעלי תכולה של לא יותר מ- 10% אסבסט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ארובות ואביזריהם של כל אלה: ביבוא - בתנאי שהמשקל הכולל של כל אלה לא יעלה על 1000 טון בשנה.

 

2. נייר אסבסט: מסננים (פילטרים) לנוזלים.

 

3. דלתות ומחיצות מגן ווילונות מגן נגד אש.

 

4. אטמים לשמירת לחץ ולהגנה מחום, מאש ומחומרים קורוזיביים (מאכלים);

 

5. אסבסט גלמי, למעט קרוסידולייט (אסבסט כחול) ואמוסייט (אסבסט חום) בכמות כוללת של עד 50 טון לשנה;

 

6. כל מוצר, המכיל אסבסט בהרכבו, שאישרה הוועדה הטכנית.

 

פורום יעוץ מיני לחולי סרטן
פורום מניעת סרטן
קרא עוד
כתיבה:
צילי ענבי, מהנדסת כימיה, יועצת מדעית של המכון ללימודי הסביבה וחברת הוועדה המייעצת למסרטנים סביבתיים של האגודה למלחמה בסרטן, לשעבר יו"ר הועדה הטכנית הארצית לאבק מזיק.
ספטמבר 2004