לתרומה
חפש

זכויות ושירותים לחולי סרטן

האגודה למלחמה בסרטן מודעת לצורך בריכוז ועידכון מידע בנושא זכויות חולי סרטן, חולים קשים ונכים. אי לזאת, פנתה האגודה למוסדות השונים לצורך ריכוז המידע, שמובא לפניכם בחוברת שמצורפת בתחתית העמוד.

אנו מודים לכל השותפים הנאמנים המסייעים מדי שנה בעדכון המידע לזכויות חולי סרטן המובא בחוברת: המוסד לביטוח לאומי, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, קופות החולים והמוסדות האחרים.

אין לראות במידע נוסח מחייב ומלא של החוקים וההוראות. יש לבדוק כל מקרה לגופו עם המשרדים והמוסדות הנוגעים בדבר.

זכויות ושירותים לחולי סרטן
זכויות ושירותים לחולי סרטן
הסדרי בחירה - חולים אונקולוגים
הסדרי בחירה - חולים אונקולוגים
חוזרי משרד הבריאות
חוזרי משרד הבריאות
ביטוח לאומי ורשות המיסים
פתח
ביטוח לאומי ורשות המיסים
  1. קצבאות הביטוח הלאומי ופטור ממס - טפסים

תג חניה לנכה - חולה סרטן
פתח
תג חניה לנכה - חולה סרטן
  1. תג חניה לנכה - חולה סרטן

פוליסת נסיעה לחו"ל לחולי סרטן
פוליסת נסיעה לחו"ל לחולי סרטן
חוק זכויות החולה
פתח
חוק זכויות החולה
  1. חוק זכויות החולה

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים
פתח
טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים
  1. טיפולי שיניים לחולי סרטן

מרכזי מיצוי זכויות
פתח
מרכזי מיצוי זכויות
  1. מרכזי מיצוי זכויות