לתרומה
חפש
דף הבית
מבזקים

האגודה למלחמה בסרטן עתרה לבג"צ בדרישה כי הרשות השנייה תמנע את העישון בתכנית "האח הגדול"

16.01.13 00:00

האגודה למלחמה בסרטן עתרה לבג"צ בבקשה, כי הרשות השנייה תמלא את תפקידה בפיקוח על הזכיינית "קשת", ותגן על שלום הציבור במניעת עישון בתכנית הפופולרית "האח הגדול".

 

בעתירה נטען, בין היתר, כי מדובר בעישון אסור המפר את הוראות החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים.

בנוסף, הרשות השנייה נדרשה לבדוק באופן יסודי את נושא העישון בתכנית בהקשר של פרסומת סמויה ופרסומת עקיפה. הרשות נדרשה, בין היתר, לבקש את כל החוזים שנחתמו בקשר עם התוכנית בין היזמים למפיקים, וכל מסמך אחר שיש בו קשר לעישון. כן נתבקשה הרשות השנייה לקבל ולפרסם את קני המידה לפיהם נבחרים משתתפי התוכנית, ואם קשורים הם להרגלי העישון של המועמד. כל זאת בהינתן כי  שיעור העישון המדווח בישראל הינו 20.6, ואילו שיעור המעשנים בתכניות "האח הגדול" עד כה גבוה פי כמה.

 

הרשות השנייה נדרשה לנושא מספר לא מועט של פעמים בעבר, אך עד כה נמנעה מלעשות כך.

 

בין הטיעונים שהועלו בעתירה, כי יש בהצגת העישון המוגבר בתכנית מסר המעוות את המציאות ומציג את העישון כדבר חיובי, רצוי, מקובל ונפוץ בציבור. זאת בהתייחס לעובדה, כי העישון והעישון הכפוי מזיקים לבריאות, והוכרזו כגורם המוות מספר 1 הניתן למניעה. כמו כן, צורפו שר הבריאות ושר התקשורת כמשיבים לעתירה.

 

העתירה הוגשה בשיתוף עם עמותת "אויר נקי" באמצעות עו"ד עמוס האוזנר ועו"ד ניר עופר.