לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

היום שאחרי מסמך גואטה: האתגרים הגדולים של נבחרי הציבור בכנסת

16/07/2019


׀טׂױא װ׀ׁח ׁגיױ: "ײװױ ב זׁױט אױחׁ. ג ׀ד ױ׳ױך װװךאׂ׃ױך, װז׳װ װאבך זױט ךהאך װב״ױטך. ׀ גׁױ׃װ טׁװ גױ׃ האאױ. ײױװ ׳װ ׀יט ׂױׁװ חױטׁאױך ׁ׳ ׀׃ ױׂױטך ך׳ױ׀װ. ׀אױ ײחױח װךׂבױך י  ׳ׁט װאבך, װיט ױט׀י װיװ. װג׃ װטײ װױ׀ אגך װךטױך ׁא אױגט ױזגט װטׂ װח״א, י װ טׂי ׁױ׳׃ װיהגך אחױ״ יחױטױ ׁבׂטױך טׂױך ױׁבׂטױך ׀ח״טױאױך. ׃ױׁט ׁ׀ׁח יׁױ׳ױ װז ׳!"


׳" יגׁט ׂ׀ ׂױ׀״װ ױז׀ בג ׳יהװ י ׀ז ׳ׁטױך װגיױ ױװ״ׁח ״טה׃ ׀ך װ׳חחװ אׂ׃ װגיױ ױהױאװ ׀ אׁ׳ט װזׁױט, יׁױ׳ יאױך ׀ך װזׁ. ׁחׁ אבװ טךױ ױײװ ׀ך ׀אי װבח״ױט װגבח ױװהט״. הטח 8 י װב׃טװ װ׀ײט׳ ׂױ׀״װ ייױ׃ט ׳ט, ױ טׁג װ - 17.7.2019 ׁיגװ 21:05 ׁגטױו ׀ 11 גבױח ׁ׀ׁח ׁגיױ ױךח׃ ׁ׳ױח ׀בױט הטבױ ױװׁׂך װיױױח י ױזט ״ׁח ױגיױ.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט ױװ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ י װװבך׃טױך װטהױ׀ך בטױ : "׳חט ׃ג װױ׳ױ  הטבױ גױ׃׃ גיױ ׁױ׳׃ ׁחטׁ זגט. װהטח ׁב׃טװ װ׀ײט׳ ׂױ׀״װ, װױ׀ ב זׁױט אױחׁ ג ׳ׁטױך װ״ׁח ױװגיױ יױ׃גױך װ יגױךך װיהגך װהטבױ ױ װיחגױ ג׃ װױ ׀ט׃ ׁיױױח ױװךאׂ׃ױ ׳חחװ. װ טךױ ױׁב״ װ׀ׁח ׁ׳ׁט װאבך ױװהגױ ׳ז. ׀ ג ׀ד ױ׳ױך װװךאׂ׃ױך װ׀׃ט, װז׳װ װאבך װחױ׃ך זױט ךהאך װב״ױטך. װױ׃ױך א׳יױך י ױ"ט ױג׃ך װװ יגׁט ׳" ׀ך ׁ ױ׳ׁט װאבך יגׁט, װױ׃װ ׂח ױ׀ ׁ ט׀ױׁ, ױהגױך װיױׁך י ׀טׂױא װ׳ׁטװ װ׀ײט׳ך, גׁט װ׳ױח װגױ׃ יאױג׃ זז ׀ך װיױױח װױ׳א י ױזט װגיױ ױװ׀׃ױ ױװׂ ׁױ׳׃ ג װ׃ױט װזגט הא װךטױך ״ׁח ױאחױ״, װחזטך ׀ך ךױ׳ך װ׳ ׁ - 10 יא ׁױזג.


׀ײ יגׁט װ׳ױח ׁטױׁ ׂ׃ױ ׁאבך װ - 20 ױהױטב ׁבהט װ׳ױח י ׃אך יט׀ (8.1.2019) אאבױ ׁט ךױחה װױט׀ױך ׳׃יױך ױװח׃ױ װ׀ׂטבׁ י ׳ׁטױך װ״ׁח ױװאחױ״ װ׳ װז״ז. ׀ גׁױ׃װ טׁװ גױ׃ האאױ ױ׀אױ זה  120 ׳ׁט װאבך װׁ׀װ ױט׀י װיװ, הגױ ׁא׳יױך ג אך יאױ ׂ׃ הװ ׃ױט י ׀ײט׳ זגט ׳ױהי װךטױך ״ׁח ױאחױ״.


װב״ױטך װ׳חחװ אׂ׃ װגיױ ׁגױ, װױ׳װ זך ׳, װזױט הגױ אגך ױױך י יט׀ ׳ױך בט״ װךחה ׁ, ױ׳ױך טׁױך אױבהױך ךױז׀װ גיױ װ׀ ״טװ ׳ױאך, ׳ױזך הׂױך, יט ױׂ יט׃ יך. אׂג װגיױ װױ׀ ׀ טח װׁגװ י יט׃ װׁט׀ױך,  בױ ױזט גיױ װױ׀ ׀ טח װׁגװ י יט׃ װ׀ױזט ױ׀הװ װ׀ ׀ טח װׁגװ י יט׃ װהא. װ׀ׁח ׁגיױ װױ׀ ׳װ ׀ךך יאױג׃װ יאױך ׀ך װװב״ױטװ ױװׁט׀ ׀ך װ׳ׁטװ װיט׀ך ךױהגך װגיױ ׀יט ׁ ױ ׂױׁװ חױטׁאױך ׁ׳ ׀׃ ױׂױטך ך׳ױ׀װ ׁיה׳ױך טׁױך. ׀אױ ײחױח  120 ׳ׁט װאבך װׁ׀װ, יט ױט׀י װיװ ׁ׀ׁח ׁח״ װאׂט ג ׃ ױזט ״ׁח".


׀טׂױא װ׀ׁח ׁגיױ װ׃ׂיױ : "װ׀ךׂט װׂ׃ױ י אׁ׳ט װזׁױט ׁאבך װׁ׀װ װ, ח׃ ׁךךאױ װחזױגך ױׁבױג יט׃ װׁט׀ױך ױװ׀ױזט, זג׃ ׳חחװ יװג׃ װטײ יװ, װױ׀ אגך װךטױך װזגט װטׂ װח״א, י װ טׂי ׁױ׳׃ װיהגך אחױ״ יחױטױ ׁבׂטױך טׂױך ױׁבׂטױך ׀ח״טױאױך. ׀ ׃ױׁט ׁׂײטך ׂױט, ײװ אׂג יאך אגװ ױ׳״ך!".


װױ י׀׳ט ב ׂױ׀״װ: װ׀ךׂט װׂ׃ױ י אׁ׳ט װזׁױט ׁאבך


ׁ װךט י זױט ׁזג׃ װׁ׀:

  • ׀הװ אטזך י װװיׂ יׁט טיױ ׁבהט װ׳ױח י ׃אך יט׀. ׁגחט ׀בױט הטבױ ױיױױח ױזט ״ׁח ױגיױ, ױ ׀בױט גיױ בׂטױך טׂױך ױבׂטױך ׀ח״טױאױך ׁחױױך זׁױט, ׁחׁ זט יאױך ׀ך י״ "׀בױט גיױ"  יױ ׁב ׂ ױזט גיױ ׀ח״טױא ױ׀ טח בׂטױך ״ׁח. זט גׂ ׁךחאױך װיטװ ךחױהךך הח׳ ׁטיױױך װחױך ױגױ׃׃ טיױ ׃ױ׳ױך, י װ׀הװ ׳ׁך װױך ׳ױׁװ ױ׀ טח ׀היטױך.

  • װגױך ױװיױױך ׀ך װבױ ג  ױזט װ״ׁח ױװגיױ, טׁױך בׂטױך ׀ח״טױאױך בױׂװ, זג׃ ׳יױׁ ױז ׳ װױט׃ך װׁחױי. ׳ט ׁׂױװ ׂױט גיא װהבח גי, ױזגט י׀ גיא װאג אבװ גױ װגיױ, ׃ׁט יױאג ט׀י ׀ך װךטױך װטׂ װײח, ױװך. ױ׀אױ זה יט װ׀ױזט, װאך װט׀יך ױיט׃ װ׀ױזט ׀ו ׀ך װזױךאױ װׁױבבױך ג װזױך ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װ - WHO ױ׀טׂױ װבט״ װׁא׀ױ װ - UICC יחׁגױ  װג׀ך װבױ װ׀ װי״װ װגװ ׁױךט װױט׃ך װׁחױי ױזט ״ׁח ױגיױ, ׁױ׳׃ ׁחטׁ ׃ ױׁא אױגט ױׁחטׁ ׀ױױבװ ׁטװ ׳ׁטךך-ך אױװ.

  • יׁ ׀ײװטױך ׂטהױך ג ךױאױך ג ׳הבױך װבׂטױך, חױׁ ׁגױ.

  • װגױך ׀ך ׂ ׀בױט טך װבׂטױך בױׂװ (ױ ׀ח״טױאױך) ׂ 21, חױׁ ׁגױ.

  • ׁ״ ׀ך װ׳טׂך װגךױאױך ׳ױח ׀בױט הטבױ.

  • ׁ״ ׀ך "׳׃ט װגיױ" ׁחױױך זׁױט, ׁװך׀ ׀אך װבׂטך החױ׳ ג װגיױ יגװ ׳ךױװ יט׀.


אךױא יט׃ װׁט׀ױך ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, גױװ  ׁ ױ ך ׁיט׀ 22 ׁא ׀׃ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ, ױ בט״ ט׀ױך, בט״ װׂטױ, ׳ך ט׀ױך ׳בךך טױאך, װךחה ׁ, יׁו ױ׳ ױױױך הך׀ױ. ׁב װ, ׁ יאװ ך ׁיט׀  -8,000 ׀י גיױ װ  - 800 ׀י גיױ הױ.

_______________________________________________

ײױװ ט ׃ױׁטך װװבך׃טױך װטהױ׀ך: 054-659-8599

א׀ױװ גאׁט ׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: 050-5225387