לתרומה
חפש
על האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש בשאלון סיפור משפחתי: "הסיכוי שבסיכון"

עוד בנושא

שאלון אינטראקטיבי זה מספק מידע אודות תסמונת גנטית של סרטן שד ושחלה במסגרת פרוייקט "הסיכוי שבסיכון".

 

על המשתמש בשאלון לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש בשאלון מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים. השימוש בשאלון כפוף לתנאי השימוש באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) (להלן: "האגודה").

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

bul3 השאלון אינו מיועד לספק ייעוץ רפואי ספציפי לממלאי השאלון אלא כדי לספק למשתמש מידע שיעזור למשתמש להבין טוב יותר את בריאותו ואת בריאות משפחתו, ולסייע לו בפנייה לגורם רפואי מוסמך.

 

bul3 פרויקט "הסיכוי שבסיכון"  קורא למשתמשים להתייעץ עם רופא מוסמך לאבחון וקבלת תשובות לשאלות רפואיות האישיות שלהם.

 

bul3 שאלון זה מסתמך על המלצות ה-NCCN המקובלות כיום בארץ להפנייה ליעוץ גנטי. אין להסתמך על שאלון זה באופן בלעדי ויש להתייעץ עם רופא המשפחה במקרה הצורך.

 

bul3 גם נשים ללא סיפור משפחתי עלולות להיות נשאיות של המוטציות הגנטיות. 

 

bul3 מכתב התשובה לשאלון זה אינו שולל באופן גורף היתכנות של מוטציה גנטית לתסמונת שד ושחלה גנטית ולתסמונות גנטיות נוספות.

 

bul3 המידע אשר ממולא על ידי המשתמש אינו נשמר באתר ומאוחסן באופן זמני.

 

bul3 המידע הניתן בשאלון ניתן לשימוש כמות שהוא  (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה למלחמה בסרטן או מי מטעמה בגין המידע המוצע בשאלון או באמצעותו, דיוקו, מהימנותו, שלמותו או עדכניותו. אין האגודה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק העלולים להיגרם בעקבות השימוש בשאלון או הסתמכות על המידע המופק מהשאלון. השימוש וההסתמכות על המידע בשאלון ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

כאמור, המידע הניתן במסגרת השאלון נועד לספק מידע כללי בלבד ואין לראות במילוי השאלון בגדר עצה רפואית, אבחנה רפואית, חוות דעת מקצועית, המלצה או תחליף לביקור או להתייעצות עם יועץ גנטי או רופא גנטיקאי.

 

bul3 שינויים בשאלון: האגודה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה השאלון, מראה השאלון, היקפו וזמינותו של המידע הניתן בו וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

כאמור, השימוש שלך בשאלון מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

insert content
קרא עוד